Make Believe

Kepentingan Mempunyai Insurans (Takaful Ikhlas)

AKTA TAKAFUL 1984

TAKAFUL IKHLAS adalah syarikat yang berdaftar di bawah AKTA TAKAFUL 1984.

Pengurusan berlandaskan Syariah.  Petikan dari Web Site Rasmi TAKAFUL IKHLAS  :

“As such, all operational matters, investment dealings, management and marketing of our business are overseen by the Shariah Advisory Committee, headed by Y. Bhg. Dato’ Haji Mohd Mokhtar Shafii, who sits on the Selangor Fatwa Council.”

SISTEM TAKAFUL

Sistem Takaful memberi penekanan terhadap semangat kerjasama dan tanggungjawab sesama para peserta. Ini memberikan peluang kepada para peserta untuk mendapat manfaat dalam dua bentuk. Pertama, keuntungan dari segi kewangan menerusi pelan Takaful dan perlaksanaan Mudharabah.

Kedua, “manfaat” dari segi rohaniah di mana para peserta dapat memenuhi tanggungjawab yang disyariatkan oleh agama dan tuntutan sosial melalui kaedah Tabarru’. Keistimewaan tambahan daripada konsep ini ialah ia tidak hanya bermanfaat kepada Muslim semata-mata, malah ia turut memberi kebaikan kepada semua peserta tanpa mengira pegangan agama mereka.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s